Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Hưng Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-06-2019

Địa chỉ: 419 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 419 Thu Khoa Huan, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Mã số thuế 3401188890
Tên v.tắt/giao dịch Phu Hung Binh Thuan One Member Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Thuận
Người đại diện Nguyễn Văn Thảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phú Hưng Bình Thuận

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính