Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Kiim's House

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 02 Vo Van Kiet, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 3401194220
Tên v.tắt/giao dịch Kiim's House Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Thuận
Người đại diện Vũ Thiện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Tân Khởi Đạt Bình Dương
Địa chỉ: Thửa đất 575, tờ bản đồ 8, khu phố 3, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat 575, To Ban Do 8, Quarter 3, Vinh Tan Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702859937

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-03-2020