Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Tài- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng Qtp
Mã số thuế:

3401202270

Địa chỉ: Số 78 Nguyễn Thông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 78 Nguyen Thong, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Thịnh
Mã số thuế:

3401201407

Địa chỉ: M65 KDC Văn Thánh 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: M65 KDC Van Thanh 2, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Lâm Nghiệp Nam Thuận
Mã số thuế:

3401198698

Địa chỉ: L70 KDC Văn Thánh, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: L70 KDC Van Thanh, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Qmc
Mã số thuế:

3401195898

Địa chỉ: 161/30 Nguyễn Hội - Khu phố 1, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 161/30 Nguyen Hoi, Quarter 1, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Xây Dựng Trần Hữu
Mã số thuế:

3401196299

Địa chỉ: A27 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: A27 Nguyen Van Linh, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng Điện Anh Kiệt
Mã số thuế:

3401196147

Địa chỉ: Số nhà 272/33/10, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 272/33/10, Hai Thuong Lan Ong Street, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty TNHH Phong Land
Mã số thuế:

3401194164

Địa chỉ: 248 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 248 Hai Thuong Lan Ong, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Phúc An Điền
Mã số thuế:

3401193795

Địa chỉ: 99/9 Nguyễn Hội, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 99/9 Nguyen Hoi, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Xây Dựng Thiên Phú
Mã số thuế:

3401186773

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Quarter 1, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23-04-2019

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN SÀI GÒN
Mã số thuế:

3401179208

Địa chỉ: Số 290A Hải Thượng Lãn ông,Khu Phố 2, Phường Phú Tài , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: No 290a Hai Thuong Lan Ong, Quarter 2, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp