Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Hài- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Doanh Nghiệp Tn Quai Tre
Mã số thuế:

3401195288

Địa chỉ: 190 Hàn Mặc Tử, khu phố 4, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 190 Han Mac Tu, Quarter 4, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Idg Bình Thuận
Mã số thuế:

3401193361

Địa chỉ: 71 Lê Đại Hành, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 71 Le Dai Hanh, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dương Tôn
Mã số thuế:

3401190032

Địa chỉ: Biệt thự R2, khu Royal Garden, Dự án Sealinks, Khu phố 5, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: R2 Villa, Khu Royal Garden, Sealinks Project, Quarter 5, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-07-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Bất Động Sản One Group
Mã số thuế:

3401184374

Địa chỉ: L6/65 Đào Duy Tùng, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: L6/65 Dao Duy Tung, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm An Toàn Ngân Thạch
Mã số thuế:

3401165981

Địa chỉ: Lô 50 khu quy hoạch sản xuất nước mắm Phú Hài, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot 50 Khu Quy Hoach San Xuat Nuoc Mam Phu Hai, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Và Chế Biến Hải Sản Hải Thành
Mã số thuế:

3401165043

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Quarter 1, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23-03-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Sipd Bình Thuận
Mã số thuế:

3401157363

Địa chỉ: Đường 1/5, Khu phố 5, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Street 1/5, Quarter 5, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp