Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lạc Đạo- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Công Ty TNHH Garden House
Mã số thuế:

3401195552

Địa chỉ: 27/18 Triệu Quang Phục, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 27/18 Trieu Quang Phuc, Lac Dao Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Nhật Bio
Mã số thuế:

3401190508

Địa chỉ: Tổ 9, khu phố 5, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Civil Group 9, Quarter 5, Lac Dao Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Bất Động Sản An Nhiên
Mã số thuế:

3401187921

Địa chỉ: 03 Ngô Quyền, khu phố 6, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 03 Ngo Quyen, Quarter 6, Lac Dao Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính - Xây Dựng & Dịch Vụ Nhà Đất An Thịnh
Mã số thuế:

3401171625

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Quarter 6, Lac Dao Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty TNHH Điện Lạnh Blue Sky
Mã số thuế:

3401157564

Địa chỉ: 619 Trần Hưng Đạo, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 619 Tran Hung Dao, Lac Dao Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp