Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hàm Tiến- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bass House
Mã số thuế:

3401202746

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 181 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Một Thành Viên Hương Lâm
Mã số thuế:

3401200900

Địa chỉ: 25B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 25B Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty TNHH Eco Moon
Mã số thuế:

3401196362

Địa chỉ: 215 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 215 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Coco Shop
Mã số thuế:

3401195658

Địa chỉ: 53A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 53a Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Phương Dung
Mã số thuế:

3401193883

Địa chỉ: 155/11 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 2, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 155/11 Nguyen Dinh Chieu, Quarter 2, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp