Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Hưng- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT PHAN THIẾT
Mã số thuế:

3401180570

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: No 14 Nguyen Tat Thanh, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT PHAN THIẾT
Mã số thuế:

3401180563

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: No 14 Nguyen Tat Thanh, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT PHAN THIẾT
Mã số thuế:

3401180482

Địa chỉ: 14 Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: 14 Nguyen Tat Thanh, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT PHAN THIẾT
Mã số thuế:

3401180475

Địa chỉ: 14 Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: 14 Nguyen Tat Thanh, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cây Cảnh Vĩnh Hưng
Mã số thuế:

3401174721

Địa chỉ: 41 Cao Thắng, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 41 Cao Thang, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-09-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo - Nội Thất Tân Thịnh
Mã số thuế:

3401170734

Địa chỉ: 102 Thủ Khoa Huân, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 102 Thu Khoa Huan, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (Other information services are not categorized)

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-06-2018

Công Ty TNHH Mtv Dương Kim Quốc Bảo
Mã số thuế:

3401166304

Địa chỉ: 18/18 Tuyên Quang, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 18/18 Tuyen Quang, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-04-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Vinh Phát
Mã số thuế:

3401156472

Địa chỉ: Số 55 Mậu Thân, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 55 Mau Than, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-10-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Viễn Thông Thanh Phong
Mã số thuế:

3401151393

Địa chỉ: 260 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 260 Tran Hung Dao, Binh Hung Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp