Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Hải- Thị xã La Gi- Bình Thuận

Công Ty TNHH Agri Gac
Mã số thuế:

3401216770

Địa chỉ: Đường Mai Thúc Loan, Thôn Hiệp Hòa, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
Address: Mai Thuc Loan Street, Hiep Hoa Hamlet, Tan Hai Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Hải Đăng
Mã số thuế:

3401209420

Địa chỉ: Số 287 Lê Thánh Tôn, Thôn Hiệp Lễ, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 287 Le Thanh Ton, Hiep Le Hamlet, Tan Hai Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Ngày thành lập: 04-08-2020

THẦN LONG TỰ
Mã số thuế:

3401175203

Địa chỉ: Thôn Hiệp Trí, Xã Tân Hải , Thị xã La Gi , Bình Thuận
Address: Hiep Tri Hamlet, Tan Hai Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức tôn giáo (Religious organizations)

Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TOÀN KIẾN PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH THUẬ
Mã số thuế:

0303709638-001

 Điện thoại:

(0252) 5511722

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tôn (Chợ Tân Hải), thôn Hiệp Hòa, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận
Address: LE THANH TON Street (CHO TAN Hai), Hiep Hoa Hamlet, Tan Hai Commune, La Gi Town, Binh Thuan
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30/03/2016

Công Ty TNHH Thanh Hải - Bình Thuận
Mã số thuế:

3400916473

Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa - Xã Tân Hải - Thị xã La Gi - Bình Thuận
Address: Hiep Hoa Hamlet, Tan Hai Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-05-2011

UBND Xã Tân Hải
Mã số thuế:

3400824938

 Điện thoại:

(0252) 3874921

Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành - Xã Tân Hải - Thị xã La Gi - Bình Thuận
Address: Hiep Thanh Hamlet, Tan Hai Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28-09-2009

Công Ty Cp Hà Quế Phong
Mã số thuế:

3400748109

Địa chỉ: 113 Lê Thánh Tôn - Xã Tân Hải - Thị xã La Gi - Bình Thuận
Address: 113 Le Thanh Ton, Tan Hai Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Tân Hải, Thị xã La Gi, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23-04-2009