Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Thuận- Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MINH TOẢN
Mã số thuế:

3401135899

 Điện thoại:

0988.814.726

Địa chỉ: Thôn Hiệp Nhơn, Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Address: Hiep Nhon Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12/10/2016

Công Ty TNHH Xăng Dầu Văn Thắng
Mã số thuế:

3401113091

Địa chỉ: Thôn Hiệp Nhơn - Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Hiep Nhon Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 04-11-2015

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chất Lượng Cao Thuận Thiên Long
Mã số thuế:

4400876127-003

 Điện thoại:

(0257) 6252657

Địa chỉ: Số 250 Thôn Hiệp Nhơn - Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: No 250, Hiep Nhon Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-09-2012

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Nông Sản Phát Lộc
Mã số thuế:

3400990117

Địa chỉ: Số 152 Thôn Hiệp Nhơn - Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: No 152, Hiep Nhon Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-03-2012

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Hoàng
Mã số thuế:

3400865275

 Điện thoại:

0983.868.779

Địa chỉ: Số nhà 306 thôn Hiệp Phước - Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: No 306, Hiep Phuoc Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây lấy củ có chất bột (Grow tubers with powder)

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-05-2010

Công Ty TNHH Xây Dựng & DV TM Quang Cảnh
Mã số thuế:

3400859962

 Điện thoại:

(0252) 3681038

Địa chỉ: Thôn Thanh Phong - Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Thanh Phong Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng (Destroying, dismantling and preparing construction sites)

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-04-2010

UBND Xã Tân Thuận
Mã số thuế:

3400825561

 Điện thoại:

(0252) 3681208

Địa chỉ: Thôn Hiệp Nhơn - Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Hiep Nhon Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-09-2009

Trường Trung Học Cơ Sở Tân Thuận
Mã số thuế:

3400743492

 Điện thoại:

(0252) 3681019

Địa chỉ: Thôn Hiệp Nhơn - Xã Tân Thuận - Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Hiep Nhon Hamlet, Tan Thuan Commune, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-04-2009