Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mương Mán- Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LAN ĐỊNH
Mã số thuế:

3401135320

 Điện thoại:

0975.013.744

Địa chỉ: thôn Đại Thành, Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Address: Dai Thanh Hamlet, Muong Man Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05/10/2016

Công Ty TNHH Viễn Thông Và Nông Thủy Sản Phương Linh
Mã số thuế:

3400935162

Địa chỉ: Thôn Đại Thành - Xã Mương Mán - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Dai Thanh Hamlet, Muong Man Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-09-2011

Trường THCS Mương Mán
Mã số thuế:

3400745242

 Điện thoại:

(0252) 3868900

Địa chỉ: Thôn Văn Phong - Xã Mương Mán - Xã Mương Mán - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Van Phong Hamlet, Muong Man Commune, Muong Man Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-04-2009

UBND Xã Mương Mán
Mã số thuế:

3400743407

 Điện thoại:

(0252) 3868819

Địa chỉ: Xã Mương Mán - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Muong Man Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-04-2009

Công Ty TNHH Thanh Long Thành Đạt
Mã số thuế:

3400625604

 Điện thoại:

(0252) 3868831

Địa chỉ: Thôn Đại Thành - Xã Mương Mán - Xã Mương Mán - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Dai Thanh Hamlet, Muong Man Commune, Muong Man Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 07-11-2008

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Luân
Mã số thuế:

3400178949

 Điện thoại:

(0252) 3868815

Địa chỉ: Thôn Văn Phong - Xã Mương Mán - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Van Phong Hamlet, Muong Man Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-03-2004