Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hàm Thạnh- Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Sản Xuất Thanh Long Hàm Thạnh
Mã số thuế:

3401105439

Địa chỉ: Số 154- thôn Dân Cường - Xã Hàm Thạnh - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: No 154, Dan Cuong Hamlet, Ham Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 22-06-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Xây Dựng Hiệp Phát Phú
Mã số thuế:

3401088092

Địa chỉ: 419 Thôn Ba Bàu - Xã Hàm Thạnh - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: 419, Ba Bau Hamlet, Ham Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-09-2014

Hợp tác xã:Dịch vụ sản xuất thanh long Hàm Thạnh
Mã số thuế:

3401069188

 Điện thoại:

(0252) 3868555

Địa chỉ: thôn Dân Cường - Xã Hàm Thạnh - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Dan Cuong Hamlet, Ham Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) (Wholesale of other agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) )

Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 27-12-2013

Chi Nhánh Cty TNHH Hoàng Linh Tại Hàm Thuận Nam
Mã số thuế:

3400358155-002

 Điện thoại:

(0252) 883216

Địa chỉ: Thôn Vạn Tùng - Xã Hàm Thạnh - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Van Tung Hamlet, Ham Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Forestry and related service activities)

Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-01-2010

Công Ty TNHH H.T
Mã số thuế:

3400831621

 Điện thoại:

0383.542.218

Địa chỉ: Thôn Ba Bàu - Xã Hàm Thạnh - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Ba Bau Hamlet, Ham Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Forestry and related service activities)

Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-10-2009