Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hàm Mỹ- Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tám Thân
Mã số thuế:

3400780769

Địa chỉ: Thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-06-2009

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phúc Duyên Thịnh
Mã số thuế:

3400769349

 Điện thoại:

(0252) 3898602

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Hung Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28-05-2009

Công Ty TNHH DV Hoà Bình
Mã số thuế:

3400719683

 Điện thoại:

0982.507.479

Địa chỉ: Km7 Thôn Phú Hưng - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Km7, Phu Hung Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11-03-2009

DNTN Phú Hưng
Mã số thuế:

3400719757

 Điện thoại:

(0252) 3899299

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng - Xã Hàm Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Hung Hamlet, Ham My Commune, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11-03-2009

Công Ty TNHH Ngụ Hành Sơn
Mã số thuế:

3400676528

 Điện thoại:

(0252) 2245319

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm - Xã Hàm Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Van Lam Hamlet, Ham My Commune, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-01-2009

Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 677
Mã số thuế:

3400627898

 Điện thoại:

(0252) 3816076

Địa chỉ: Km 1709 Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh, - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Km 1709, 1a Highway, Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-11-2008

Công Ty TNHH Huynh Loan
Mã số thuế:

3400583263

 Điện thoại:

0913.894.353

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu My Hamlet, Ham My Commune, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-07-2008

UBND Xã Hàm Mỹ
Mã số thuế:

3400570602

 Điện thoại:

(0252) 898185

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Hung Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-06-2008

Công Ty TNHH Bảo Long
Mã số thuế:

3400492062

 Điện thoại:

0909.352.611

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu My Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 07-09-2007