Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hàm Mỹ- Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ An Cư
Mã số thuế:

3400922646

Địa chỉ: Số 94 Thôn Phú Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: No 94, Phu My Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-07-2011

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bột Zircon Việt Nam
Mã số thuế:

3400909123

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hàm Kiệm I, Lô C2-I, Đường D4 - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Ham Kiem I Industrial Zone, Lot C2-i, D4 Street, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Support services for mining and other ores)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-04-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ny âu
Mã số thuế:

3400899330

Địa chỉ: Thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-03-2011

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Hiếu Tiên
Mã số thuế:

3400891324

Địa chỉ: Lô C4 - 1, Đường N1, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Lot C4 - 1, N1 Street, Ham Kiem 1 Industrial Zone, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 07-01-2011

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên ý
Mã số thuế:

3400878683

 Điện thoại:

(0252) 3899377

Địa chỉ: Km 9, Thôn Phú Sum - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Km 9, Phu Sum Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 22-09-2010

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Mã số thuế:

3700381324-096

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: 1a Highway, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-09-2010

Chi Nhánh Công Ty CP Dược Hậu Giang Tại Bình Thuận
Mã số thuế:

1800156801-055

 Điện thoại:

(0293) 0389143

Địa chỉ: 103A Thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: 103a, Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-09-2010

DNTN Lâm Việt
Mã số thuế:

3400846089

Địa chỉ: Km 6 QL1A, thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Km 6 Ql1a, Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-01-2010

Chi Nhánh Công Ty CP TM XNK Thủ Đức - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 18
Mã số thuế:

0301444626-031

 Điện thoại:

(028) 38966819

Địa chỉ: QL1A - Thôn Phú Sơn - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Ql1a, Phu Son Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23-12-2009

Công Ty TNHH TM DV Tài Vĩnh Phương CN Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Mã số thuế:

0302173224-001

 Điện thoại:

(0252) 8637782

Địa chỉ: Thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy (Wholesale of machines, equipment and machine spare parts )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 27-11-2009

Công Ty TNHH Thanh Long Bình Minh
Mã số thuế:

3400835009

 Điện thoại:

(0252) 3898629

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Son Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-11-2009

Công Ty TNHH TM & DV Vận Tải Minh Ngọc
Mã số thuế:

3400821655

 Điện thoại:

(0252) 3898318

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu My Hamlet, Ham My Commune, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-09-2009

Chi Nhánh Công Ty CP Việt Nông Phú Tại Bình Thuận
Mã số thuế:

4500276476-002

 Điện thoại:

(0259) 3502029

Địa chỉ: Thôn Phú Sum - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Sum Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-08-2009

DNTN TM DV SX Huy Hoàng
Mã số thuế:

3400803783

 Điện thoại:

(0252) 3899333

Địa chỉ: QL1A Thôn Phú Sơn - Xã Hàm Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Ql1a, Phu Son Hamlet, Ham My Commune, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 27-07-2009

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nệm Vạn Thành Tỉnh Bình Thuận
Mã số thuế:

0301435068-027

 Điện thoại:

(028) 37909999

Địa chỉ: Km 9, QL1A, thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Km 9, Ql1a, Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-07-2009

Trường THCS Hàm Mỹ
Mã số thuế:

3400794539

 Điện thoại:

(0252) 3898660

Địa chỉ: Thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-07-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Trúc
Mã số thuế:

3400780977

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Phu Hung Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-06-2009