Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hàm Kiệm- Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH PHÚ ĐỈNH
Mã số thuế:

3401181729

Địa chỉ: Lô C7.5 Cụm C.7, đường D1, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, Xã Hàm Kiệm , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: Lot C7.5 Cum C.7, D1 Street, Ham Kiem Ii Industrial Zone, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao (Producing gymnastic and sporting equipment)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10/01/2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Hipaya Bình Thuận
Mã số thuế:

3401168936

Địa chỉ: Lô 8.2-1 Cụm C.8 Đường D3 Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 2, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot 8.2-1 Cum C.8, D3 Street, Ham Kiem 2 Industrial Zone, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-05-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bích Yến
Mã số thuế:

3401163102

Địa chỉ: Lô C7-11A, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot C7-11a, Ham Kiem 1 Industrial Zone, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-01-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC ĐIỆP - TRUNG TÂM Ô TÔ THUẬN PHÁT PND
Mã số thuế:

3400615483-002

Địa chỉ: Thôn Dân Cường, Xã Hàm Kiệm , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: Dan Cuong Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09/10/2017

Công Ty TNHH Vlxd Và Slmb Phong Phú
Mã số thuế:

3401152051

Địa chỉ: Thôn Dân Phú, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Dan Phu Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 21-07-2017

Công Ty TNHH Bao Bì Nhất Kiến Bình Thuận
Mã số thuế:

3401143515

Địa chỉ: Lô C9-4, đường D3, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot C9-4, D3 Street, Ham Kiem 1 Industrial Zone, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 22-02-2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thanh Long Phú Quý
Mã số thuế:

3401137310

Địa chỉ: Km 10, thôn Dân Phú - Xã Hàm Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Address: Km 10, Dan Phu Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-11-2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN CHIẾN
Mã số thuế:

3400449878-002

 Điện thoại:

0918.591.140

Địa chỉ: Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Address: Dan Hiep Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/11/2016

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH PHÚ
Mã số thuế:

3401136204

 Điện thoại:

(028) 66122123

Địa chỉ: Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Address: Dan Hiep Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 18/10/2016

1 2 3 4 5 Tiếp