Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bất Động Sản Đại Thành Công Kê Gà
Mã số thuế:

3401201950

Địa chỉ: Thôn Kê Gà, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Ke Ga Hamlet, Tan Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bách Khải
Mã số thuế:

3401202094

Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Phu Cuong Hamlet, Ham Cuong Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Mỹ Ngân
Mã số thuế:

3401202087

Địa chỉ: Số 413, Thôn Phú Lộc, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 413, Phu Loc Hamlet, Ham Cuong Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Tsb Bình Thuận
Mã số thuế:

3401201647

Địa chỉ: Số 136 thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 136, Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-02-2020

Công Ty TNHH Nội Thất Song Khánh
Mã số thuế:

3401200837

Địa chỉ: 126 Quốc lộ 1, Thôn Phú Thọ, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: 126, Highway 1, Phu Tho Hamlet, Ham Cuong Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 07-02-2020

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nguyễn Bình Khiết
Mã số thuế:

3401200474

Địa chỉ: Thôn Kê Gà, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Ke Ga Hamlet, Tan Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhơn Hòa
Mã số thuế:

3401200548

Địa chỉ: Thôn Dân Bình, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Dan Binh Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Cát Thiên Ân
Mã số thuế:

3401200555

Địa chỉ: Km12, Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: KM12, Dan Hiep Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Thành Đạt
Mã số thuế:

3401199268

Địa chỉ: Thửa đất số 18, Tờ bản đồ số 21, Thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quí, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Thua Dat So 18, To Ban Do So 21, Thuan Minh Hamlet, Thuan Qui Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây ăn quả (Growing fruit trees)

Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Dương Phú 999
Mã số thuế:

3401199123

Địa chỉ: Thôn Hiệp Nghĩa, Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hiep Nghia Hamlet, Tan Thuan Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Giải Trí Quán Quân
Mã số thuế:

3401198088

Địa chỉ: Thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bách Á
Mã số thuế:

3401198095

Địa chỉ: Km 06, Thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: KM 06, Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Tổng Hợp Toàn Phát Bình Thuận
Mã số thuế:

3401196517

Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Dân Phú, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Civil Group 4, Dan Phu Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Quang Danh
Mã số thuế:

3401196355

Địa chỉ: Thôn Dân Phú, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: Dan Phu Hamlet, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 31-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp