Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH PHÚ ĐỈNH
Mã số thuế:

3401181729

Địa chỉ: Lô C7.5 Cụm C.7, đường D1, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, Xã Hàm Kiệm , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: Lot C7.5 Cum C.7, D1 Street, Ham Kiem Ii Industrial Zone, Ham Kiem Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao (Producing gymnastic and sporting equipment)

Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10/01/2019

TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÀM THUẬN NAM
Mã số thuế:

3401181302

Địa chỉ: Số 40 Trần Phú, Thị trấn Thuận Nam , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: No 40 Tran Phu, Thuan Nam Town, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HÀM THUẬN NAM
Mã số thuế:

3401180764

Địa chỉ: đường số 01, KP Nam Trung, Thị trấn Thuận Nam , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: Street No 01, KP Nam Trung, Thuan Nam Town, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HÀM THUẬN NAM
Mã số thuế:

3401180806

Địa chỉ: Đường số 01, KP Nam Trung, Thị trấn Thuận Nam , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: Street No 01, KP Nam Trung, Thuan Nam Town, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HÀM THUẬN NAM
Mã số thuế:

3401180789

Địa chỉ: Đường số 01, KP Nam Trung, Thị trấn Thuận Nam , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: Street No 01, KP Nam Trung, Thuan Nam Town, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HỒNG HẠNH
Mã số thuế:

3401176408

Địa chỉ: 145 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Thuận Nam , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: 145 Tran Hung Dao, Thuan Nam Town, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19/10/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dược Thú Y Nguyễn Lộc Phát
Mã số thuế:

3401173735

Địa chỉ: Số 7, Km số 5, Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 7, KM So 5, Phu Khanh, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28-08-2018

GIÁO XỨ PHÚ LÂM
Mã số thuế:

3401172918

Địa chỉ: thôn Phú Sum, Xã Hàm Mỹ , Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận
Address: Phu Sum Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13/08/2018

Công Ty TNHH Nông Sản Kiên Phong
Mã số thuế:

3401172354

Địa chỉ: 195 thôn Minh Tiến, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: 195, Minh Tien Hamlet, Ham Minh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty TNHH Cây Xanh Hoa Đăng
Mã số thuế:

3401170325

Địa chỉ: Km 06, Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Address: KM 06, 1a Highway, Phu Khanh Hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 21-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp