Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ÂN
Mã số thuế:

3401182401

Địa chỉ: Số nhà 165, Khu phố Phú Thịnh, Thị trấn Phú Long , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: No 165, Phu Thinh Quarter, Phu Long Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGỌC DỰ 3
Mã số thuế:

3401181119

Địa chỉ: Thôn Liêm Bình, Xã Hồng Liêm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: Liem Binh Hamlet, Hong Liem Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐAN
Mã số thuế:

3401181207

Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: Thang Thuan Hamlet, Ham Thang Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HÀM THUẬN BẮC
Mã số thuế:

3401180700

Địa chỉ: 417 đường 8/4, Khu phố Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: 417, Street 8/4, Lam Giao Quarter, Ma Lam Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HÀM THUẬN BẮC
Mã số thuế:

3401180718

Địa chỉ: 417 đu8ờng 8/4, Khu phố Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: 417 Du8ong 8/4, Lam Giao Quarter, Ma Lam Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HÀM THUẬN BẮC
Mã số thuế:

3401180235

Địa chỉ: Số 417 đường 8/4 Khu phố Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: No 417, Street 8/4, Lam Giao Quarter, Ma Lam Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HÀM THUẬN BẮC
Mã số thuế:

3401180242

Địa chỉ: Số 417, đường 8/4, Khu phố Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: No 417, Street 8/4, Lam Giao Quarter, Ma Lam Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THUẬN ĐIỀN
Mã số thuế:

3401179173

Địa chỉ: Thôn Thuận Điền, Xã Hàm Liêm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: Thuan Dien Hamlet, Ham Liem Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY TNHH TM DV TRẦN THỊ DƯƠNG QUANG
Mã số thuế:

3401179261

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: 1a Highway, Thang Thuan Hamlet, Ham Thang Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/12/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU SƠN DƯƠNG
Mã số thuế:

3401179254

Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Liêm Bình, Xã Hồng Liêm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: Civil Group 3, Liem Binh Hamlet, Hong Liem Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Vân
Mã số thuế:

3401179046

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn 4, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: 1a Highway, Hamlet 4, Hong Son Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-12-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Mỹ Phẩm Diễm Hậu Beauty
Mã số thuế:

3401177987

Địa chỉ: Khu phố Phú Thịnh, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: Phu Thinh Quarter, Phu Long Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-11-2018

Công Ty TNHH Bất Động Sản Xuân An - Hưng Thịnh
Mã số thuế:

3401176849

Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: Thang Loi Hamlet, Ham Thang Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ MINH
Mã số thuế:

3401176599

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hàm Liêm , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: Hamlet 3, Ham Liem Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp