Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Song Lộc
Mã số thuế:

3401201661

Địa chỉ: Thôn Thắng Hiệp, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: Thang Hiep Hamlet, Ham Thang Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-02-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Lưu
Mã số thuế:

3401201397

Địa chỉ: Thôn Thắng Hòa, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: Thang Hoa Hamlet, Ham Thang Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phúc Khang Thịnh
Mã số thuế:

3401200322

Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: Thang Thuan Hamlet, Ham Thang Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Kiến Hưng
Mã số thuế:

3401199638

Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: Thang Thuan Hamlet, Ham Thang Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Phú Nhuận - Bình Thuận
Mã số thuế:

3401198810

Địa chỉ: Số 3/4 đường số 3 KCN Phan Thiết, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 3/4, Street No 3, Phan Thiet Industrial Zone, Ham Liem Commune, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Thanh Minh
Mã số thuế:

3401198031

Địa chỉ: Số nhà 23, Khu phố Phú Thành, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 23, Phu Thanh Quarter, Phu Long Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp