Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Tân Nghĩa- Huyện Hàm Tân- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tm - Dv - Xd Kiến Tạo Không Gian Xanh
Mã số thuế:

3401216763

Địa chỉ: 634 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 8, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 634 Cach Mang Thang Tam, Quarter 8, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-01-2021

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DU LỊCH HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401215745

 Điện thoại:

0844868788

Địa chỉ: 186 Đường Hùng Vương, Khu phố 2, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 186, Hung Vuong Street, Quarter 2, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14/12/2020

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD HOÀNG MY
Mã số thuế:

3401212342

 Điện thoại:

0981665939

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: Quarter 3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 25/09/2020

TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI
Mã số thuế:

3401206966

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: Quarter 1, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần (Health care activities for mentally deficient people)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24/06/2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xăng Dầu Đức Trí
Mã số thuế:

3401196161

 Điện thoại:

0909366968

Địa chỉ: 126 đường Quốc lộ 55 - tuyến tránh, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 126, 55 - Tuyen Tranh Highway, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Hàm Tân
Mã số thuế:

3401191389

 Điện thoại:

0967857399

Địa chỉ: Quốc lộ 55, Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: Highway 55, Quarter 1, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-08-2019

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Việt Tín
Mã số thuế:

3401188146

 Điện thoại:

0986007488

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: Quarter 3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23-05-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401181038

Địa chỉ: Đường 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: 22 Thang 4 Street, KP3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401180940

Địa chỉ: Đường 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: 22 Thang 4 Street, KP3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401180796

Địa chỉ: Đường 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: 22 Thang 4 Street, KP3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401180732

Địa chỉ: Đưởng số 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: Duong So 22 Thang 4, KP3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Trang Dương Minh
Mã số thuế:

3401178557

 Điện thoại:

0969202248

Địa chỉ: 100 Hùng Vương, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 100 Hung Vuong, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-11-2018

1 2 3 4 5 6 Tiếp