Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Tân Nghĩa- Huyện Hàm Tân- Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401181038

Địa chỉ: Đường 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: 22 Thang 4 Street, Kp3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401180940

Địa chỉ: Đường 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: 22 Thang 4 Street, Kp3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401180796

Địa chỉ: Đường 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: 22 Thang 4 Street, Kp3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HÀM TÂN
Mã số thuế:

3401180732

Địa chỉ: Đưởng số 22 tháng 4, KP3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: Duong So 22 Thang 4, Kp3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Trang Dương Minh
Mã số thuế:

3401178557

Địa chỉ: 100 Hùng Vương, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 100 Hung Vuong, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-11-2018

TỊNH XÃ NGỌC NGHĨA
Mã số thuế:

3401169104

Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: Quarter 5, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/05/2018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KIM QUANG
Mã số thuế:

0313885174-001

Địa chỉ: 160 Cách mạng Tháng 8, Khu phố 3, Thị Trấn Tân Nghĩa , Huyện Hàm Tân , Bình Thuận
Address: 160 Cach Mang Thang 8, Quarter 3, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08/12/2017

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Kim Nương
Mã số thuế:

3401156514

Địa chỉ: Số 79 đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 79, Cach Mang Thang Tam Street, Quarter 1, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-10-2017

Công Ty TNHH Gia Huy Bình Thuận
Mã số thuế:

3401154549

Địa chỉ: 96 Hùng Vương, Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 96 Hung Vuong, Quarter 1, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 07-09-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN TẠI HÀM TÂN
Mã số thuế:

5800921584-097

 Điện thoại:

0973.300.484

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố 2, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
Address: 1a Highway, Quarter 2, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20/01/2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Tiến 46
Mã số thuế:

3401140698

Địa chỉ: 207 đường Hùng Vương, khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 207, Hung Vuong Street, Quarter 1, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-12-2016

TRẦN THỊ MAI TRÚC
Mã số thuế:

3401065257-001

Địa chỉ: Khu phố 7, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
Address: Quarter 7, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30/11/2016

1 2 3 4 5 Tiếp