Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hàm Tân- Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Tmdv Sx Gỗ Đức Phát
Mã số thuế:

3401201446

Địa chỉ: Thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: Suoi Tu Hamlet, Thang Hai Commune, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty Cổ Phần Khai Anh Bình Thuận
Mã số thuế:

3401199275

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hamlet 5, Tan Duc Commune, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Trường Sơn
Mã số thuế:

3401198313

Địa chỉ: Thôn Đá Mài 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: Da Mai 1 Hamlet, Tan Xuan Commune, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đầu Tư Và Xây Dựng Thiên Phát
Mã số thuế:

3401197528

Địa chỉ: Thôn Đá Mài 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: Da Mai 2 Hamlet, Tan Xuan Commune, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Phú Quý Bình Thuận
Mã số thuế:

3401196588

Địa chỉ: Thôn Cô Kiều, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: Co Kieu Hamlet, Tan Thang Commune, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xăng Dầu Đức Trí
Mã số thuế:

3401196161

Địa chỉ: 126 đường Quốc lộ 55 - tuyến tránh, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
Address: 126, 55 - Tuyen Tranh Highway, Tan Nghia Town, Ham Tan District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp