Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hà- Huyện Đức Linh- Bình Thuận

Công Ty TNHH Thép Hàn Quốc
Mã số thuế:

3401197782

Địa chỉ: Z30A, Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Z30a, Nam Ha Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Vina Sapphire
Mã số thuế:

3401196669

Địa chỉ: Lô A3.1 Cụm công nghiệp Đông Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot A3.1 Cum Cong Nghiep Dong Ha, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Bất Động Sản Đông Hà
Mã số thuế:

3401196531

Địa chỉ: Số nhà 3, Đường Z30A, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 3, Z30a Street, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-11-2019

HỢP TÁC XÃ BƯỞI DA XANH ĐÔNG HÀ
Mã số thuế:

3401177112

Địa chỉ: 320 ĐT 766 Thôn 2A, Xã Đông Hà , Huyện Đức Linh , Bình Thuận
Address: 320 DT 766, 2a Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 31/10/2018

Công Ty TNHH Thành Hoàng Cường
Mã số thuế:

3401164836

Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Nam Ha Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-03-2018

Công Ty Cổ Phần Ntd Ess
Mã số thuế:

3401160221

Địa chỉ: Đường Z30A, Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Z30a Street, Nam Ha Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 21-12-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vina Youngjin Mesh
Mã số thuế:

3401157885

Địa chỉ: Đường Z30A, Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Z30a Street, Nam Ha Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-11-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Tràng Tiền
Mã số thuế:

3401155711

Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Đông Tân, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Civil Group 8, Dong Tan Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-09-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT
Mã số thuế:

0314208880-001

 Điện thoại:

0989.500.476

Địa chỉ: Khu vực bãi nhãn, thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận
Address: Khu Vuc Bai Nhan, Nam Ha Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06/03/2017

Công Ty TNHH Minh Hoàng
Mã số thuế:

3400486862

 Điện thoại:

(0252) 530722

Địa chỉ: Tổ 1 Thôn 2A - Xã Đông Hà - Huyện Đức Linh - Bình Thuận
Address: Civil Group 1, 2a Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-06-2007