Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hà- Huyện Đức Linh- Bình Thuận

Công Ty TNHH Trương Kim Cúc
Mã số thuế:

3401211451

Địa chỉ: Khu vực Bãi Nhãn, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Khu Vuc Bai Nhan, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-09-2020

Công Ty TNHH Thép Hàn Quốc
Mã số thuế:

3401197782

 Điện thoại:

0976336395

Địa chỉ: Z30A, Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Z30a, Nam Ha Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Năng Lượng Hưng Thảo
Mã số thuế:

3401197398

 Điện thoại:

0934070997

Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Nam Ha Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Vina Sapphire
Mã số thuế:

3401196669

 Điện thoại:

0962447010

Địa chỉ: Lô A3.1 Cụm công nghiệp Đông Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot A3.1 Cum Cong Nghiep Dong Ha, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Bất Động Sản Đông Hà
Mã số thuế:

3401196531

 Điện thoại:

0978713937

Địa chỉ: Số nhà 3, Đường Z30A, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 3, Z30a Street, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-11-2019

HỢP TÁC XÃ BƯỞI DA XANH ĐÔNG HÀ
Mã số thuế:

3401177112

Địa chỉ: 320 ĐT 766 Thôn 2A, Xã Đông Hà , Huyện Đức Linh , Bình Thuận
Address: 320 DT 766, 2a Hamlet, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 31/10/2018