Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thực Phẩm Sông Lũy

Ngày thành lập: 24-04-2018

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hamlet 1, Song Luy Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chăn nuôi lợn (Pig farming)

Mã số thuế 3401166939
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thực Phẩm Sông Lũy
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Thuận
Người đại diện Nguyễn Xuân Hoà

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Thực Phẩm Sông Lũy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính