Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sông Lũy- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

Công Ty TNHH Lành Tiến Phát
Mã số thuế:

3401163423

Địa chỉ: Thôn Suối Nhum, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Suoi Nhum Hamlet, Song Luy Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-02-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Điện Thoại Thành Ký
Mã số thuế:

3401151587

Địa chỉ: Số nhà 251, Thôn 2, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 251, Hamlet 2, Song Luy Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-07-2017

Công Ty TNHH Tôn Toàn Phát
Mã số thuế:

3401050966

Địa chỉ: Số 177 Thôn Suối Nhuôm - Xã Sông Lũy - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: No 177, Suoi Nhuom Hamlet, Song Luy Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-05-2013

Công Ty CP No Ni Sa Na
Mã số thuế:

3400934313

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Sông Lũy - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Hamlet 4, Song Luy Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-09-2011

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Duy Tân
Mã số thuế:

3400889646

 Điện thoại:

(0252) 3655456

Địa chỉ: 39 Thôn 1 - Xã Sông Lũy - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: 39, Hamlet 1, Song Luy Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-12-2010