Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phan Tiến- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

UBND Xã Phan Tiến
Mã số thuế:

3400807146

 Điện thoại:

(0252) 2212254

Địa chỉ: Thôn Tiến Đạt - Xã Phan Tiến - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Tien Dat Hamlet, Phan Tien Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-08-2009

DNTN Khánh Duy
Mã số thuế:

3400378754

 Điện thoại:

(0205) 2828310

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Phan Tiến - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Hamlet 1, Phan Tien Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-03-2004