Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng An Phú

Ngày thành lập: 12-07-2018

Địa chỉ: Tổ tự quản số 01, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Tu Quan So 01 Civil Group, Phan Lam Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Mã số thuế 3401171431
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng An Phú
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Thuận
Người đại diện Vũ Thị Thanh Thảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng An Phú

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính