Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN HÒA

Ngày thành lập: 10/05/2018

Địa chỉ: Số 422 Thôn Bình Minh, Xã Phan Hòa, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 422, Binh Minh Hamlet, Phan Hoa Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 3401166350
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN HÒA
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Bình Thuận
Người đại diện Huỳnh Nguyên Điền

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Phan Hòa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính