Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phan Hoà- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN HÒA
Mã số thuế:

3401166350

Địa chỉ: Số 422 Thôn Bình Minh, Xã Phan Hòa, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 422, Binh Minh Hamlet, Phan Hoa Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10/05/2018

Công Ty TNHH Nguyên Phước
Mã số thuế:

3400864352

 Điện thoại:

(0252) 2212087

Địa chỉ: Thôn Bình Minh - Xã Phan Hòa - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Binh Minh Hamlet, Phan Hoa Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-05-2010

DNTN TM Tứ Qúy
Mã số thuế:

3400857757

Địa chỉ: Thôn Bình Minh - Xã Phan Hòa - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Binh Minh Hamlet, Phan Hoa Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-03-2010

UBND Xã Phan Hoà
Mã số thuế:

3400524518

 Điện thoại:

(0205) 2862520

Địa chỉ: Thôn Bình Thắng - Xã Phan Hòa - Xã Phan Hòa - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Binh Thang Hamlet, Phan Hoa Commune, Phan Hoa Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02-05-2008