Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phan Hiệp- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tài Tấn Phát Bắc Bình
Mã số thuế:

3401113528

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Bình 1, Thôn Bình Hiếu - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Bac Binh 1 Industrial Zone, Binh Hieu Hamlet, Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11-11-2015

Liên Đoàn Lao Động Huyện Bắc Bình
Mã số thuế:

3400807160

 Điện thoại:

(0252) 3860192

Địa chỉ: Thôn Bình Tiến - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Binh Tien Hamlet, Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-08-2009

Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc VN Huyện Bắc Bình
Mã số thuế:

3400742467

 Điện thoại:

(0252) 3860064

Địa chỉ: Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 15-04-2009

Hội Đông Y Huyện Bắc Bình
Mã số thuế:

3400742509

 Điện thoại:

(0252) 3860020

Địa chỉ: Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 15-04-2009

Hội Cựu Chiến Binh Huyện Bắc Bình
Mã số thuế:

3400742516

Địa chỉ: 325 Ngô Gia Tự - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: 325 Ngo Gia Tu, Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 15-04-2009

Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Bắc Bình
Mã số thuế:

3400742523

 Điện thoại:

(0252) 3860126

Địa chỉ: 325 Ngô Gia Tự - Thôn Bình Tiến - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: 325 Ngo Gia Tu, Binh Tien Hamlet, Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 15-04-2009

Huyện Đoàn Bắc Bình
Mã số thuế:

3400742386

 Điện thoại:

(0252) 3860212

Địa chỉ: Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 15-04-2009

Hội Nông Dân Huyện Bắc Bình
Mã số thuế:

3400741569

 Điện thoại:

(0252) 3860010

Địa chỉ: 325 Ngô Gia Tự - Thôn Bình Tiên - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: 325 Ngo Gia Tu, Binh Tien Hamlet, Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-04-2009

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bắc Bình
Mã số thuế:

3400741625

 Điện thoại:

(0252) 3860211

Địa chỉ: 325 Ngô Gia Tự - Thôn Bình Tiến - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: 325 Ngo Gia Tu, Binh Tien Hamlet, Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-04-2009

UBND Xã Phan Hiệp
Mã số thuế:

3400524412

 Điện thoại:

(0252) 860146

Địa chỉ: Thôn Bình Tiến - Xã Phan Hiệp - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Binh Tien Hamlet, Phan Hiep Commune, Phan Hiep Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02-05-2008