Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CHI HỘI TIN LÀNH BÌNH TÂN

Ngày thành lập: 25/07/2018

Địa chỉ: thôn Nghĩa Bình, Xã Bình Tân , Huyện Bắc Bình , Bình Thuận
Address: Nghia Binh Hamlet, Binh Tan Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Mã số thuế 3401171960
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận
Người đại diện Nguyễn Nhất Linh
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Bình Nghĩa, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
Delegate address Binh Nghia Hamlet, Binh Tan Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính