Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Lương Sơn- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

Công Ty TNHH Thiên Phúc Bắc Bình
Mã số thuế:

3401162518

Địa chỉ: Khu Phố Bắc Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Bac Son Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 22-01-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Sản Xuất An Khang Bình Thuận
Mã số thuế:

3401155944

Địa chỉ: Khu phố Lương Nam, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Luong Nam Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 01-10-2017

CÔNG TY TNHH PHƯỚC THỊNH KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
Mã số thuế:

4201615586-001

 Điện thoại:

0989.360.146

Địa chỉ: Thôn Lương Tây, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
Address: Luong Tay Hamlet, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20/02/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HOA SEN TẠI LƯƠNG SƠN
Mã số thuế:

5800921584-069

 Điện thoại:

0983.859.251

Địa chỉ: Khu phố Lương Nam, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
Address: Luong Nam Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29/08/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Thanh Nhân
Mã số thuế:

3401119738

 Điện thoại:

0918.310.858

Địa chỉ: Tổ 7, khu phố Lương Tây - Thị trấn Lương Sơn - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Civil Group 7, Luong Tay Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-01-2016

Công Ty TNHH Nông Sản Hoài Phát
Mã số thuế:

3401110037

Địa chỉ: Khu phố Lương Tây - Thị trấn Lương Sơn - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Luong Tay Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-09-2015