Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH SÔNG TRÀ TB
Mã số thuế:

3401181782

Địa chỉ: Thôn Thái Thuận, Xã Hồng Thái , Huyện Bắc Bình , Bình Thuận
Address: Thai Thuan Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/01/2019

CHI HỘI TIN LÀNH BÌNH TÂN
Mã số thuế:

3401171960

Địa chỉ: thôn Nghĩa Bình, Xã Bình Tân , Huyện Bắc Bình , Bình Thuận
Address: Nghia Binh Hamlet, Binh Tan Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 25/07/2018

Công Ty TNHH Hoàng An Phú
Mã số thuế:

3401171431

Địa chỉ: Tổ tự quản số 01, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Tu Quan So 01 Civil Group, Phan Lam Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-07-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Và Sản Xuất Tân Thiên Phước
Mã số thuế:

3401170276

Địa chỉ: Thôn Bình Liêm, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Binh Liem Hamlet, Phan Ri Thanh Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-06-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Xuất Khẩu Vefa
Mã số thuế:

3401169739

Địa chỉ: Thôn Ổ Ó, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: O O Hamlet, Hoa Thang Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp