Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Giao Thủy
Mã số thuế:

3401202778

Địa chỉ: Thôn Hồng Lâm, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hong Lam Hamlet, Hoa Thang Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bảo Quang
Mã số thuế:

3401202489

Địa chỉ: Thôn Bình Long, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Binh Long Hamlet, Phan Ri Thanh Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Kyo Sumi
Mã số thuế:

3401199980

Địa chỉ: LÁNG XÉO, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lang Xeo, Song Binh Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đại Dương
Mã số thuế:

3401199148

Địa chỉ: 270 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: 270 Nguyen Tat Thanh, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thiên Nga
Mã số thuế:

3401195792

Địa chỉ: Số 388 Nguyễn Tất Thành, Khu phố Lương Tây, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 388 Nguyen Tat Thanh, Luong Tay Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xanh Và Xanh
Mã số thuế:

3401195168

Địa chỉ: Số 388 Nguyễn Tất Thành, Khu phố Lương Tây, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 388 Nguyen Tat Thanh, Luong Tay Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Đạt
Mã số thuế:

3401187833

Địa chỉ: Khu phố Lương Nam, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: Luong Nam Quarter, Luong Son Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 18-05-2019

CÔNG TY TNHH SÔNG TRÀ TB
Mã số thuế:

3401181782

Địa chỉ: Thôn Thái Thuận, Xã Hồng Thái , Huyện Bắc Bình , Bình Thuận
Address: Thai Thuan Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp