Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Hưng Thao Phú Quý
Mã số thuế:

3401183148

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận
Address: Trieu Duong Hamlet, Tam Thanh Commune, Phu Quy District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-02-2019

CHÙA MINH ĐẠO
Mã số thuế:

3401182585

 Điện thoại:

Địa chỉ: , Xã Hoà Phú , Huyện Tuy Phong , Bình Thuận
Address: Hoa Phu Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác (Other associations, organizations)

Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 22/01/2019

KHỐI DÂN VẬN, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN PHÚ QUÝ
Mã số thuế:

3401182578

 Điện thoại:

Địa chỉ: số 188 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng , Huyện Phú Quý , Bình Thuận
Address: No 188 Vo Van Kiet, Quy Thanh Hamlet, Ngu Phung Commune, Phu Quy District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Bình Thuận

Ngày thành lập: 22/01/2019

CHÙA HOA LÂM
Mã số thuế:

3401182472

Địa chỉ: thôn 3, Xã Mê Pu , Huyện Đức Linh , Bình Thuận
Address: Hamlet 3, Me Pu Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Mê Pu, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP PHÚ QUÝ
Mã số thuế:

3401182433

Địa chỉ: Lầu 1, 358 Võ Văn Kiệt, thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh , Huyện Phú Quý , Bình Thuận
Address: Lau 1, 358 Vo Van Kiet, My Khe Hamlet, Tam Thanh Commune, Phu Quy District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/01/2019

PHÒNG VĂN XÃ HUYỆN PHÚ QUÝ
Mã số thuế:

3401182465

Địa chỉ: 237 Hùng Vương, thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng , Huyện Phú Quý , Bình Thuận
Address: 237 Hung Vuong, Quy Thanh Hamlet, Ngu Phung Commune, Phu Quy District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ÂN
Mã số thuế:

3401182401

Địa chỉ: Số nhà 165, Khu phố Phú Thịnh, Thị trấn Phú Long , Huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận
Address: No 165, Phu Thinh Quarter, Phu Long Town, Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/01/2019

TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Mã số thuế:

3401182377

Địa chỉ: 113-155 Trần Phú, Phường Đức Nghĩa , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: 113-155 Tran Phu, Duc Nghia Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ PANDA VIỆT NAM
Mã số thuế:

3401181937

Địa chỉ: Số 73 Đường Võ Hữu, Phường Phú Thủy , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: No 73, Vo Huu Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13/01/2019

CÔNG TY TNHH SÔNG TRÀ TB
Mã số thuế:

3401181782

Địa chỉ: Thôn Thái Thuận, Xã Hồng Thái , Huyện Bắc Bình , Bình Thuận
Address: Thai Thuan Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp