Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phú- Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỜNG MINH
Mã số thuế:

3801193493

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thượng Hiền, Khu phố Phú Thanh, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Nguyen Thuong Hien Street, Phu Thanh Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐỒNG XOÀI
Mã số thuế:

3801192475

Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 1192 Phu Rieng Do, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐỒNG XOÀI
Mã số thuế:

3801192443

Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 1192 Phu Rieng Do, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801192468

Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 620, Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801192436

Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 620, Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801192394

Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 620, Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐỒNG XOÀI
Mã số thuế:

3801192411

Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 1192 Phu Rieng Do, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH TV XD NHÀ PHỐ XANH BOM BO
Mã số thuế:

3801189867

Địa chỉ: Tổ 5, khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Civil Group 5, Phu Tan Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH TV XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BOM BO
Mã số thuế:

3801190083

Địa chỉ: Tổ 5, khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Civil Group 5, Phu Tan Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH TÚ
Mã số thuế:

3801187771

Địa chỉ: 1219 Phú Riềng Đỏ, Khu phố Phú Thanh, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 1219 Phu Rieng Do, Phu Thanh Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 19/11/2018

BAN Y TẾ - BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801187612

Địa chỉ: Số 12, Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 12, Tran Hung Dao, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 15/11/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thành Đạt Bình Phước
Mã số thuế:

3801187041

Địa chỉ: 1207/78, Tổ 3, Khu phố Phú Thanh, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Address: 1207/78, Civil Group 3, Phu Thanh Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 02-11-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO THÔNG BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801186873

Địa chỉ: Đường Lâm Viên 4, Tổ 4, Khu phố Phú Thịnh, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Lam Vien 4 Street, Civil Group 4, Phu Thinh Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ LỘC
Mã số thuế:

3801186626

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Ly Thuong Kiet, Phu Loc Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN HÒA
Mã số thuế:

3801186633

Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Civil Group 4, Phu Cuong Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH ĐỨC
Mã số thuế:

3801186383

Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Civil Group 4, Phu Cuong Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TRUNG TÍN
Mã số thuế:

3801186400

Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Civil Group 5, Phu Cuong Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 24/10/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Rose
Mã số thuế:

3801186104

Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Address: Civil Group 1, Phu Cuong Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 19-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp