Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THỊNH PHÁT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801194225

Địa chỉ: Đường B6, Tổ 2, Khu phố Tân Trà, Phường Tân Bình , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: B6 Street, Civil Group 2, Tan Tra Quarter, Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH THANH HẢI LAND
Mã số thuế:

3801194105

Địa chỉ: Khu phố Phú Thịnh, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Phu Thinh Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHÚC
Mã số thuế:

3801193609

Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố Tân Xuân, Phường Tân Xuân , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Civil Group 5, Tan Xuan Quarter, Tan Xuan Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ ĐẶNG GIA PHÁT
Mã số thuế:

3801193341

Địa chỉ: 19/145 Đường DT 741, Xã Tiến Hưng , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 19/145, DT 741 Street, Tien Hung Commune, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỜNG MINH
Mã số thuế:

3801193493

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thượng Hiền, Khu phố Phú Thanh, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Nguyen Thuong Hien Street, Phu Thanh Quarter, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỲNH HƯƠNG QUYẾT THẮNG
Mã số thuế:

3801193239

Địa chỉ: Số nhà 24/585, Tổ 8, Khu phố Tân Trà, Phường Tân Bình , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 24/585, Civil Group 8, Tan Tra Quarter, Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ LÂM
Mã số thuế:

3801193133

Địa chỉ: Đường Ngô Đức Kế, ấp 1, Xã Tiến Thành , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: Ngo Duc Ke Street, Hamlet 1, Tien Thanh Commune, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐỒNG XOÀI
Mã số thuế:

3801192475

Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 1192 Phu Rieng Do, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐỒNG XOÀI
Mã số thuế:

3801192443

Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 1192 Phu Rieng Do, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801192468

Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 620, Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801192436

Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 620, Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801192394

Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: No 620, Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐỒNG XOÀI
Mã số thuế:

3801192411

Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú , Thị xã Đồng Xoài , Bình Phước
Address: 1192 Phu Rieng Do, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngày thành lập: 28/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp