Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Chơn Thành- Huyện Chơn Thành- Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VIỆT BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế:

3801190950

Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành , Huyện Chơn Thành , Bình Phước
Address: Civil Group 8, Quarter 3, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH TOÀN
Mã số thuế:

3801186520

Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố 1, Thị trấn Chơn Thành , Huyện Chơn Thành , Bình Phước
Address: Civil Group 5, Quarter 1, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Dưỡng Ô Tô Minh Khang
Mã số thuế:

3801185132

Địa chỉ: Đường số 8, Khu phố 3, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Address: Street No 8, Quarter 3, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 03-10-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT NHÔM TOÀN PHÁT
Mã số thuế:

3801183287

Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Chơn Thành , Huyện Chơn Thành , Bình Phước
Address: Hamlet 3, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 04/09/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nam Team
Mã số thuế:

3801182389

Địa chỉ: Tổ 9, Khu phố Trung Lợi, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Address: Civil Group 9, Trung Loi Quarter, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Nguyễn
Mã số thuế:

3801181579

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Ấp 3, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Address: Highway 13, Hamlet 3, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 03-08-2018

Công Ty TNHH Mtv Máy Xây Dựng Phước Đạt
Mã số thuế:

3801180751

Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố 5, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Address: Civil Group 4, Quarter 5, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Gia Bảo
Mã số thuế:

3801179562

Địa chỉ: A2.10 Khu Công Nghiệp Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Address: A2.10, Chon Thanh Industrial Zone, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 10-07-2018

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHƠN THÀNH
Mã số thuế:

3801179548

Địa chỉ: Khu phố Trung lợi, Thị trấn Chơn Thành , Huyện Chơn Thành , Bình Phước
Address: Trung Loi Quarter, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 05/07/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Trung
Mã số thuế:

3801179474

Địa chỉ: Tổ 7, Khu phố 8, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Address: Civil Group 7, Quarter 8, Chon Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 04-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp