Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Giáo- Bình Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM-DV PHẠM GIA MINH
Mã số thuế:

3702737960

Địa chỉ: đường ĐH 515, số 30, tổ 2, ấp Bố Lá, Xã Phước Hoà , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: Dh 515 Street, No 30, Civil Group 2, Bo La Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRUNG HIẾU
Mã số thuế:

3702734737

Địa chỉ: Số nhà 414 tổ 11, ấp 3, Xã Tân Long , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: No 414 Civil Group 11, Hamlet 3, Tan Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI TÂN TIẾN
Mã số thuế:

3702734303

Địa chỉ: Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 24, ấp Xóm Quạt, Xã An Long , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: Thua Dat So 41, To Ban Do So 24, Ap, Quat Hamlet, An Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ- CCT PHÚ GIÁO
Mã số thuế:

3702733719

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Phước Vĩnh , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: Hung Vuong Street, Phuoc Vinh Town, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT HUYỆN PHÚ GIÁO
Mã số thuế:

3702733606

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, KP2, Thị trấn Phước Vĩnh , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: Hung Vuong Street, Kp2, Phuoc Vinh Town, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thanh Phong
Mã số thuế:

3702731888

Địa chỉ: 287 Khu phố 5, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Address: 287, Quarter 5, Phuoc Vinh Town, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 25-12-2018

Công Ty TNHH Comfy
Mã số thuế:

3702726535

Địa chỉ: Số 03, Ấp Bình Hòa, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Address: No 03, Binh Hoa Hamlet, An Binh Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế:

3702717957

Địa chỉ: Số 239A , ấp Bình Hòa, Xã An Bình , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: No 239a, Binh Hoa Hamlet, An Binh Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 06/11/2018

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

3702717555

Địa chỉ: Số nhà 152, đường ĐH 516, tổ 8, ấp Bàu Cư, Xã An Bình , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: No 152, Dh 516 Street, Civil Group 8, Bau Cu Hamlet, An Binh Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hoàng Gia
Mã số thuế:

3702717097

Địa chỉ: 163 ĐT 741, Ấp Vĩnh Tiến , Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Address: 163 Dt 741, Vinh Tien Hamlet, Vinh Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 05-11-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xnk Đại Phát Lộc
Mã số thuế:

3702707518

Địa chỉ: Thửa đất số 12, Tờ bản đồ số 56, ấp 1A, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 12, To Ban Do So 56, 1a Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 03-10-2018

CÔNG TY TNHH NGỌC TIẾN THÀNH POWER
Mã số thuế:

3702706257

Địa chỉ: Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 50, ấp Bàu Cỏ, Xã Phước Hoà , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: Thua Dat So 11, To Ban Do So 50, Bau Co Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 02/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NGUYỄN GIA
Mã số thuế:

3702700262

Địa chỉ: Số 937, Tổ 2, ấp Đồng Chinh, Xã Phước Hoà , Huyện Phú Giáo , Bình Dương
Address: No 937, Civil Group 2, Dong Chinh Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of used (second-hand) commodities in specialized stores )

Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 10/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp