Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Phạm Quốc Thắng

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 802, Tờ bản đồ số 10, Tổ 5, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 802, To Ban Do So 10, Civil Group 5, Khanh Hoi Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 3702800179
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Dương
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nhà Trọ Bùi Thị Thọ
Địa chỉ: Thửa đất số 1121, tờ bản đồ số 13, khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 1121, To Ban Do So 13, Ong Dong Quarter, Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702802602

Bình Dương

Ngày thành lập: 21-08-2019