Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Phạm Quốc Thắng

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 802, Tờ bản đồ số 10, Tổ 5, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 802, To Ban Do So 10, Civil Group 5, Khanh Hoi Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 3702800179
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Dương
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Mtv Ben Mộc Châu
Địa chỉ: Số nhà 107, Đường Lê Thanh Nghị, Tiểu khu Nhà Nghỉ, Thị Trấn Nt Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Address: No 107, Le Thanh Nghi Street, Tieu Khu Nha Nghi, NT Moc Chau Town, Moc Chau District, Son La Province
Mã số thuế:

5500601618

Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Nhà Trọ Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 226, Tờ bản đồ số 38, Tổ 3, ấp 3, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 226, To Ban Do So 38, Civil Group 3, Hamlet 3, Vinh Tan Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702847459

Bình Dương

Ngày thành lập: 17-01-2020