Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ VÕ THỊ NHI

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: Thửa đất số 504,501,502,503,505,105, tờ bản đồ số 35, tổ 7, Phường Khánh Bình , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 504, 501, 502, 503, 505, 105, To Ban Do So 35, Civil Group 7, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 3702718703
Tên v.tắt/giao dịch DNTN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ VÕ THỊ NHI
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên
Người đại diện Võ Thị Nhi
Địa chỉ N.Đ.diện tổ 7, khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Delegate address Civil Group 7, Binh Chanh Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ VÕ THỊ NHI

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính