Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HTX CHĂN NUÔI TÂM PHÁT

Ngày thành lập: 20/03/2018

Địa chỉ: ấp Hòa Lộc, Xã Minh Hoà , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: Hoa Loc Hamlet, Minh Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chăn nuôi gà (Chicken breeding)

Mã số thuế 3702648206
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Dầu Tiếng
Người đại diện Lưu Thị Ánh Loan
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Hòa Lộc, Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Delegate address Hoa Loc Hamlet, Minh Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Ngành Đ.ký kinh doanh của HTX CHĂN NUÔI TÂM PHÁT

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính