Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dầu Tiếng- Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC THIÊN
Mã số thuế:

3702737706

Địa chỉ: Số 81 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 81 Long Tho Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

HTX TMDV ĐỊNH THÀNH
Mã số thuế:

3702735258

Địa chỉ: 17 tổ 1, ấp Núi Đất, Xã Định Thành , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: 17 Civil Group 1, Nui Dat Hamlet, Dinh Thanh Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH NHỰA THẮNG ĐỆ
Mã số thuế:

3702734060

Địa chỉ: Thửa đất sô 327, tờ bản đồ số 17, ấp Thanh Tân, Xã Thanh An , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 327, To Ban Do So 17, Thanh Tan Hamlet, Thanh An Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH NHỰA MINH TÂN
Mã số thuế:

3702734021

Địa chỉ: Số 113, Tổ 1, Khu Phố 1, Thị trấn Dầu Tiếng , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 113, Civil Group 1, Quarter 1, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN HÒA PHÁT
Mã số thuế:

3702734208

Địa chỉ: Số 132, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 132, Quarter 3, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHAỎN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT DẦU TIẾNG
Mã số thuế:

3702733003

Địa chỉ: Số 52 đường Hùng Vương, Thị trấn Dầu Tiếng , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 52, Hung Vuong Street, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT DẦU TIẾNG
Mã số thuế:

3702731863

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 52, Hung Vuong Street, Kp4b, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT DẦU TIẾNG
Mã số thuế:

3702731856

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 52, Hung Vuong Street, Kp4b, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT DẦU TIẾNG
Mã số thuế:

3702731662

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 52, Hung Vuong Street, Kp4b, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 21/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Lâm Sản Hoàng Gia
Mã số thuế:

3702729617

Địa chỉ: Thửa đất số 273, tờ bản đồ số 15, ấp Bờ Cảng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 273, To Ban Do So 15, Bo Cang Hamlet, Long Tan Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THÁI BÌNH
Mã số thuế:

3702725820

Địa chỉ: Thửa đất số 482, tờ bản đồ số 23, ấp Long Nguyên, Xã Long Hoà , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 482, To Ban Do So 23, Long Nguyen Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 05/12/2018

Công Ty TNHH Bđs Sơn Tùng
Mã số thuế:

3702724062

Địa chỉ: Thửa đất số 340, tờ bản đồ số 30, Tổ 15, Khu phố 1, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 340, To Ban Do So 30, Civil Group 15, Quarter 1, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 28-11-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hồng Lỉnh
Mã số thuế:

3702722675

Địa chỉ: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 16, Ấp Hòa Thành, Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 153, To Ban Do So 16, Hoa Thanh Hamlet, Minh Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 22-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ba Đô
Mã số thuế:

3702717932

Địa chỉ: Số 40 Ấp Chiến Thắng, Xã Định An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: No 40 Chien Thang Hamlet, Dinh An Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Định An, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 08-11-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGUYÊN PHONG
Mã số thuế:

3702715678

Địa chỉ: Thửa đất số 134, tờ bản đồ số 42 , ấp Bờ Cảng, Xã Long Tân , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 134, To Ban Do So 42, Bo Cang Hamlet, Long Tan Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 31/10/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dũng Cường
Mã số thuế:

3702714794

Địa chỉ: Thửa đất số 571, tờ bản đồ số 39, ấp Bàu Khai, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 571, To Ban Do So 39, Bau Khai Hamlet, An Lap Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 26-10-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH NHẬT
Mã số thuế:

3702700784

Địa chỉ: Thửa đất 669,tờ bản đồ số 33,ấp Định Thọ, Xã Định Hiệp , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: Thua Dat 669, To Ban Do So 33, Dinh Tho Hamlet, Dinh Hiep Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 13/09/2018

Công Ty TNHH Trung Tâm Ngoại Ngữ Viva
Mã số thuế:

3702699715

Địa chỉ: 281, Đường Trần Phú, Khu Phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: 281, Tran Phu Street, Quarter 3, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 11-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp