Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Cty NIHON SUIDO LD với WASE & ICC(thầu chính CT gói thầu ICB/01 thuộc dự án CTMT nước Nam BD)

Ngày thành lập: 10-01-2014

Địa chỉ: số 11, Ngô Văn Trị - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Address: No 11, Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (Installing water supply and drainage systems)

Mã số thuế 3702248536
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Người đại diện
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Cty NIHON SUIDO LD với WASE & ICC(thầu chính CT gói thầu ICB/01 thuộc dự án CTMT nước Nam BD)

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính