Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH YONG YI

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: Thửa đất số 517, Tờ bản đồ số 25, Đường D18, Khu Dân Cư Việt, Phường An Phú , TX Thuận An , Bình Dương
Address: Thua Dat So 517, To Ban Do So 25, D18 Street, Viet Residential Area, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 3702718735
Tên v.tắt/giao dịch YONG YI CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế TX Thuận An
Người đại diện Ngô Thị Ánh Tâm
Địa chỉ N.Đ.diện Thửa đất số 517, Tờ bản đồ số 25, Đường D18, Khu Dân Cư Việt, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương
Delegate address Thua Dat So 517, To Ban Do So 25, D18 Street, Viet Residential Area, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính