Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Và Thương Mại Kim Xoa

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: Số 39, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: No 39, Khanh Loc Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế 3702818190
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Dương
Người đại diện Nguyễn Thị Xoa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Và Thương Mại Kim Xoa

Doanh nghiệp tại Bình Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Châu Giang Phát
Địa chỉ: Thửa đất số 4713, Tờ bản đồ số 42, Đường DK12, Tổ 4, Khu Phố 3A, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 4713, To Ban Do So 42, DK12 Street, Civil Group 4, 3a Quarter, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702838158

Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Bình Dương

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Dv-tm Cơ Khí Xây Dựng Văn Hiếu
Địa chỉ: 82/1 Đường Hoàng Hoa Thám ,Khu Phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: 82/1, Hoang Hoa Tham Street, Tay B Quarter, Dong Hoa Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702837323

Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Bình Dương

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Cheong Ming Binh Duong
Địa chỉ: Lô A_3F_CN, đường D3, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot A_3F_CN, D3 Street, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702838609

Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Ống Giấy Ttc
Địa chỉ: Thửa đất số 806, tờ bản đồ số 7, Khu phố Bình Hòa 2, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 806, To Ban Do So 7, Binh Hoa 2 Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702838006

Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Bình Dương

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Khoa Phát Khánh
Địa chỉ: 48/4, Tổ 14, khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: 48/4, Civil Group 14, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

Bình Dương

Ngày thành lập: 13-12-2019