Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH WE TECH

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: Lô B_1N_CN, Khu công nghiêÊp My Phươc 3, Phường Chánh Phú Hòa , Thị Xã Bến Cát , Bình Dương
Address: Lot B_1n_cn, Khu Cong Nghieep My Phuoc 3, Chanh Phu Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Mã số thuế 3702718365
Tên v.tắt/giao dịch WE TECH CO., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Người đại diện Yoon Seung Yong
Địa chỉ N.Đ.diện 663-12, Sangpae-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi-do
Delegate address 663- 12, Sangpae-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi, Do

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính