Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH LÂM KIM PHỤNG

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Thửa đất số 953, Tờ Bản Đồ Số 2, Khu Phố Phước Thái, PhườngThái Hòa , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 953, To Ban Do So 2, Phuoc Thai Quarter, Phuongthai Hoa, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 3702718446
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên
Người đại diện Lâm Thị Kim Phụng
Địa chỉ N.Đ.diện Khu Phố Phước Thái, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Delegate address Phuoc Thai Quarter, Phuongthai Hoa, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính