Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Minh Châu

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: 78 Tran Hung Dao, Dong Hoa Ward, Di An Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 3702800041
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Dương
Người đại diện Lê Thị Thúy Hương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Và Phát Triển Minh Châu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính