Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Cho Thuê Lưu Trú Văn Chuẩn

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 1445, tờ bản đồ số 39, khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 1445, To Ban Do So 39, Khanh Loc Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 3702749444
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Cho Thuê Lưu Trú Văn Chuẩn
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Dương
Người đại diện Nguyễn Văn Chuẩn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính