Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NGÂN LONG PHÁT

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: 149 ĐX070, Phường Định Hòa , Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương
Address: 149 Dx070, Dinh Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Mã số thuế 3702718252
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Người đại diện Trần Khắc Ngân
Địa chỉ N.Đ.diện 149 ĐX070, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Delegate address 149 Dx070, Dinh Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính