Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bàu Bàng- Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG NGÂN
Mã số thuế:

3702737431

Địa chỉ: Số Thửa 6192, Khu phố Bàu Bàng, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: No Thua 6192, Bau Bang Quarter, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Ns Millennium Việt Nam
Mã số thuế:

3702736364

Địa chỉ: Lô A-4-1-CN,khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot A-4-1-cn, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 14-01-2019

CÔNG TY TNHH XD THIỆN THÀNH PHÁT
Mã số thuế:

3702733500

Địa chỉ: Thửa đất số 165, tờ bản đồ số 7, Tổ 4, ấp 5, Xã Tân Hưng , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 165, To Ban Do So 7, Civil Group 4, Hamlet 5, Tan Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH TÂY KIM NGỌC
Mã số thuế:

3702732987

Địa chỉ: Thửa đất số 1763, Tờ bản đồ số 56, Tổ 2, Khu Phố đồng Sổ, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 1763, To Ban Do So 56, Civil Group 2, Dong So Quarter, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT BÀU BÀNG ( LOẠI 2)
Mã số thuế:

3702732440

Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: N17-5a, Khu Tthc, Kp Dong So, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC PHÁT LỘC
Mã số thuế:

3702731366

Địa chỉ: Số 239, Tổ 6, ấp 2, Xã Hưng Hoà , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: No 239, Civil Group 6, Hamlet 2, Hung Hoa Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hưng Hòa, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT BÀU BÀNG ( LOẠI 3)
Mã số thuế:

3702732169

Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: N17-5a, Khu Tthc, Kp Dong So, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT BÀU BÀNG ( LOẠI 1)
Mã số thuế:

3702732151

Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: N17-5a, Khu Tthc, Kp Dong So, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 24/12/2018

Công Ty TNHH Top Glove Việt Nam
Mã số thuế:

3702730806

Địa chỉ: Lô A_8B_CN, Đường N3, Khu Công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot A_8b_cn, N3 Street, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 19-12-2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CƯỜNG THUẬN PHÁT
Mã số thuế:

3702729624

Địa chỉ: Thửa đất số 872, tờ bản đồ số 40, khu phố Bàu Bàng, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 872, To Ban Do So 40, Bau Bang Quarter, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 17/12/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Duy Dương
Mã số thuế:

3702727842

Địa chỉ: Thửa đất số 1221, tờ bản đồ số 32, Ấp Bến Tượng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 1221, To Ban Do So 32, Ben Tuong Hamlet, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 10-12-2018

Công Ty TNHH Công Nghiệp Quan Yu Việt Nam
Mã số thuế:

3702725919

Địa chỉ: Lô B6_E_CN, khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot B6_e_cn, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 04-12-2018

Công Ty TNHH Grand Aurora
Mã số thuế:

3702722379

Địa chỉ: Lô A-5L-CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot A-5l-cn, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 21-11-2018

CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL VIỆT NAM
Mã số thuế:

3702715893

Địa chỉ: Nhà xưởng C2A và C3A, Lô A_17A12 và Lô A_18A16, Khu công ngh, Xã Lai Hưng , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: Nha Xuong C2a Va C3a, Lot A_17a12 Va Lo A_18a16, Khu Cong Ngh, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị điện khác (Producing other electric equipment)

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH HSING CHENG (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

3702716738

Địa chỉ: Lô A_9B_CN Đường N3, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: Lot A_9b_cn, N3 Street, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da (Producing machines used in weaving, sewing and leatherwork )

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 02/11/2018

Công Ty TNHH Huge Apparel
Mã số thuế:

3702710856

Địa chỉ: Lô A_ 3A_ CN, đường N5, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot A_ 3a_ Cn, N5 Street, Bau Bang Industrial Zone, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt thoi (Producing shuttle weaved cloth)

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 12-10-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hà Huy Bảo
Mã số thuế:

3702704436

Địa chỉ: Số 117, tổ 14, ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: No 117, Civil Group 14, Xa Mach Hamlet, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 24-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp