Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thạnh- Bình Định

CÔNG TY TNHH C H I
Mã số thuế:

4101533604

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trường, Xã Vĩnh Thịnh , Huyện Vĩnh Thạnh , Bình Định
Address: Vinh Truong Hamlet, Vinh Thinh Commune, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Dư Phong
Mã số thuế:

4101521623

Địa chỉ: Thôn Định Bình, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Dinh Binh Hamlet, Vinh Thanh Town, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 09-08-2018

Công Ty TNHH Lâm Sản Vĩnh Thạnh
Mã số thuế:

4101506350

Địa chỉ: KCN Tà Súc, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Ta Suc Industrial Zone, Vinh Quang Commune, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 23-01-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu Phú Thịnh
Mã số thuế:

4101500655

Địa chỉ: Thôn Định Trường, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Dinh Truong Hamlet, Vinh Quang Commune, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 08-11-2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hợp Tiến
Mã số thuế:

4101500461

Địa chỉ: Lô D Cụm Công nghiệp Tà Súc , Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Lot D Cum Cong Nghiep Ta Suc, Vinh Quang Commune, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 06-11-2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Hồng Hưng
Mã số thuế:

4101490809

Địa chỉ: Thôn Định Thiền, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Dinh Thien Hamlet, Vinh Thanh Town, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 03-07-2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Anh Tri
Mã số thuế:

4101490774

Địa chỉ: Thôn Định Bình, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Dinh Binh Hamlet, Vinh Thanh Town, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 03-07-2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Hưng An
Mã số thuế:

4101490439

Địa chỉ: Thôn Định Tân, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Dinh Tan Hamlet, Vinh Thanh Town, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 03-07-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Gia Đạt
Mã số thuế:

4101483015

Địa chỉ: Thôn Định Thiền, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định
Address: Dinh Thien Hamlet, Vinh Thanh Town, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 14-03-2017

Công Ty Cổ Phần Trường Lộc Uy
Mã số thuế:

4101476522

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tà Súc, Thôn Định Trường - Xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định
Address: Cong Nghiep Ta Suc Cluster, Dinh Truong Hamlet, Vinh Quang Commune, Vinh Thanh District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ngày thành lập: 25-11-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp