Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nhơn Hải- Thành phố Quy Nhơn- Bình Định

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Mã số thuế:

4200456848-006

 Điện thoại:

(0256) 3792486

Địa chỉ: Khu Du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hả, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Address: Khu Du Lich Vinpearl Quy Nhon, Khu Kinh Te Nhon Hoi, Ha Hamlet, Nhon Hai Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 21/12/2016

UNT_UBND xã Nhơn Hải
Mã số thuế:

4101385106

Địa chỉ: Thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Address: Hai Nam Hamlet, Nhon Hai Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 09-08-2012

Hồ Thị Kim Thanh
Mã số thuế:

4101014486

Địa chỉ: Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Address: Nhon Hai, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 20-12-2009

Công Ty Cổ Phần Vinpearl Quy Nhơn
Mã số thuế:

4100668415

 Điện thoại:

(0256) 3792486

Địa chỉ: Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hả - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Address: Khu Du Lich Vinpearl Quy Nhon, Khu Kinh Te Nhon Hoi, Ha Hamlet, Nhon Hai Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 12-12-2007

Trường Mẫu Giáo Công Lập Nhơn Hải
Mã số thuế:

4100615734

Địa chỉ: Thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Address: Hai Nam Hamlet, Nhon Hai Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 12-09-2006