Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Vy

Ngày thành lập: 20-04-2018

Địa chỉ: Số 309 đường Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: No 309, Nguyen Hue Street, Tran Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 4101511992
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Vy
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Định
Người đại diện Trần Công Hiệu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Vy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính